لیست کامل محصولات

نانو ذرات

 
نانو اکسید سیلیسیوم usa 
نانو سیلیکا آلمانی 
نانو اکسید تیتانیوم، آناتاز 
نانو اکسید تیتانیوم، روتایل 
نانو اکسید تیتانیوم، آناتاز/روتایل 
نانو اکسید تیتانیوم، P25, دگوسا 
نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی 
نانو اکسید آهن Fe2O3 
نانو اکسید آهن Fe3O4 
نانو اکسید آلومینیوم گاما 
نانو اکسید آلومینیوم آلفا 
نانو اکسید آلومینیوم گاما ایرانی 
نانو اکسید روی 
نانو اکسید مس 
نانو اکسید مس ایرانی 
نانو لوله کربنی چند دیواره ساده 
نانو لوله کربنی چند دیواره با عامل کربوکسیل 
نانو لوله کربنی چند دیواره با عامل هیدروکسیل 
نانو لوله کربنی چند دیواره با عامل آمینی 
کربن نانو تیوب تک دیواره ساده 
کربن نانو تیوب تک دیواره عاملدار 
کربن نانو تیوب تک دیواره عامل هیدروکسیل 
کربن نانو تیوب تک دیواره عامل آمین 
پودر نانو نقره 

نانو کلویید نقره

 
نانو کلویید نقره 500ppm 
نانو کلویید نقره 1000ppm 
نانو کلویید نقره 2000ppm 
نانو کلویید نقره 3000ppm 
نانو کلویید نقره 4000ppm 
نانو پودر طلا 
نانو کلویید طلا 
نانو رس مونتموریلونیت 
نانو رس بنتونیت 
نانو اکسید منیزیم 
نانو سیلیکون کارباید 
نانو کربنات کلسیم 
نانو اکسید کبالت Co2O3 
نانو اکسید کبالت Co3O4 
نانو اکسید کروم 
نانو اکسید سریوم 
نانو اکسید نیکل 
نانو اکسید تنگستن 
نانو اکسید زیرکونیوم 
نانو اکسید قلع 
نانو اکسید مولیبدن 
نانو پودر مس 
نانو پودر مس ایرانی 
نانو کلویید مس 
نانو کلویید سلنیوم 
نانو اکسید گرافن 
نانو گرافن 
نانو گرافیت 
نانو کربن 
نانو کربن سیاه 
نانو کربن فعال 
نانو کاربید تیتانیوم 
نانو کاربید تنگستن 
نانو کاربید بور 
نانو اکسید منگنز 
نانو الیاف کربن 
نانو کلویید سیلیکا 
نانو پودر سیلیکا آبگریز 
نانو زئولیت 
نانو هیدروکسی آپاتیت 
نانو کلویید آهن 
پلی وینیل پیرولیدون 
سدیم هگزا متا فسفات 
تری کلسیم فسفات 

نانو بیومواد

 
ژل نانوفیبر سلولز-مکانیکی ) (CNF-G-Mژل  %2/5
ژل نانوفیبر لیگنوسلولز ) (LCNF-Gژل  %2/5
ژل نانوفیبرچوب ) (WNF-Gژل %4
فیلم نانوفیبرسلولز-باکتری (CNF-F-B)ابعاد فیلم: 2× 200
× 200 میلیمتر
فیلم نانوفیبرسلولز-باکتری (CNF-F-B)ابعاد فیلم: 5× 200
× 200 میلیمتر
ژل نانوفیبرسلولز- باکتری (CNF-G-B)ژل %1
پودر نانوفیبر سلولز-باکتری (CNF-P-B)پودر خشک
ژل نانوکریستال سلولز چوب (CNC-G-W)ژل  %2
پودر نانوکریستال سلولز چوب (CNC-P-W)پودر خشک
نانوکاغذ-نانوفیبرسلولزمکانیکی (NP-CNF-M)فیلم دایره ای با
گراماژ 61 گرم بر متر مربع و به قطر 12 سانتی متر
نانوکاغذ-نانوفیبر سلولز باکتری (NP-CNF-B)فیلم مربعی با
گراماژ 21 تا 31 گرم بر مترمربع و ابعاد 11 سانتیمتر
ژل نانوفیبر کیتین-مکانیکی (ChNF-G-M)ژل  %2/5
پودر نانوفیبر کیتین (ChNF-P)پودر خشک
نانوکاغذ-نانوفیبرکیتین (NP-ChNF)فیلم دایره ای با
گراماژ 61 گرم بر مترمربع و به قطر 12 سانتی متر
ژل نانوکریستال کیتین (ChNC-G)ژل  %2
پودر نانوکریستال کیتین (ChNC-P)پودر خشک
ژل نانوفیبر کیتوسان (ChitoNF-G)ژل  %2/5
پودر نانوفیبر کیتوسان (ChitoNF-P)پودر خشک
نانوکاغذ-نانوفیبرکیتوسان (NP-ChitoNF)فیلم دایره ای با
گراماژ 61 گرم بر متر مربع و به قطر 12 سانتی متر
پودر کیتین (Ch-P)پودر خشک
پودر کیتوسان (Chito-P)پودر خشک
پودر میکروکریستالین سلولز MCC-Pپودر خشک
ژل نانوفیبر سلولز اکسید شده- تمپو  CNF-G-Tژل  %1/5
ژل نانوفیبر کیتین اکسید شده- تمپو  ChNF-G-Tژل  %1/5
تمپو (جهت تولید نانوسلولز و نانوکیتین) C9H18NO
(2,2,6,6-Tetramethylpiperidine 1-oxyl, free radical)
پودر

نانو کودهای کلاته

 
کود کلات آهن 9 درصد 
کود کلات آهن 7 درصد 
کود پتاسیم 
کود کلات کلسیم 
کود کلات روی 
کود کلات میکروکامل 
کود کلات منیزیم 
کود کلات منگنز 
کود کلات مس 
کود کلات فسفر 
کود کلات مولیبدن 
کود کلات بور 
کود سوپر 
کود 20-20-20 NPK 2 کیلویی
کود 20-20-20 NPK10 کیلویی
کود NPK 12-12-36 2 کیلویی
کود NPK 12-12-3610 کیلویی
کود کلات نیتروژن مایعیک لیتری
کود کلات سیلیسیم مایعیک لیتری
اسید هیومیک5 لیتری
Call Now Buttonتماس بگیرید Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.