نانو ذرات
خانه / نانو ذرات اکسید نیکل

نانو ذرات اکسید نیکل

نانو ذرات اکسید نیکل ترکیبی است از نیکل و اکسیژن. نانو ذرات اکسید نیکل جز اکسیدهای فلزی می باشد. نانو ذرات اکسید نیکل ازنظر ابعادی دارای اندازه 10 – 20 نانومتر هستند. کاربردهای مختلفی در عرصه صنعت های مختلفی چون دندانپزشکی، نانو بیو تکنولوژی، سنسورهای دما و …مورد استفاده بسیاری از آنها در آزمایشگاه قرار می گیرد.

فروش نانو ذرات اکسید نیکل nio

نانو ذرات اکسید نیکل

اکسید نیکل از ترکیب شیمیایی اکسیژن و نیکل تشکیل می شود. نانو ذرات اکسید نیکل NiO بیشتر در فعالیت های آزمایشگاهی کاربرد و فروش دارد. نانو ذرات اکسید نیکل یا ( نانو پودر اکسید نیکل) یکی از مهمترین اکسیدهای فلزی می باشد. نانوذرات اکسید نیکل در تحقیق و پژوهش های …

توضیحات بیشتر »
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect. 989120340113