کاربرد فناوری نانو

کاربرد فناوری نانو


استفاده از فناوری نانو مو ضوعی است که مورد توجه زلزله شناسان قرار گرفته است تابه بسیاری از اطلاعاتی که از زلزله‌های بسیار کوچک قبل از به وقوع پیوستن زلزله‌های بزرگ ثبت می‌ شوند،دست یافت.
فناوری نانو در دو راستای مختلف می‌تواند از مخاطرات زمین‌لرزه بکاهد. کنترل سازه‌ها،جلوگیری از حرکت گسلها. تحقیقات نشان داده که نانوذرات قابلیت از بین بردن یا کم‌کردن اثر گسل‌های فعال زمین لرزه‌ای را دارند.

نانو کربن سیاه

تحقیقاتی که در برخی از کشورهای دنیا آغاز شده نشان می‌دهد ذراتی که درحالت پودرهای نانویی در زمان سایش دو گسل پراکنده می‌شوند، می‌توانند به‌عنوان روغن بین دو گسل عمل کنند. زمانی که دو گسل در کنار هم حرکت می‌کنند پودرهایی در مقیاس نانو از آنها ساطع می‌شود که به اعتقاد دانشمندان و محققان علوم زمین می‌تواند گسل‌ها را صیقل‌کاری کند و از اصطکاک آنها بکاهد؛ این فرضیه‌ای است که بین محققان مطرح شده و درحال بررسی است. محققان معتقدند که اگر این پودرهای نانویی را به گسل‌های زلزله‌خیز و فعال تزریق کنیم می‌توان تا حد زیادی فعالیت گسل‌های فعال را کاهش داد. استفاده از نانو حسگرها و تاکید بر ساخت اینگونه ابزار باید مورد توجه زلزله شناسان قرار گیرد بسیاری از اطلاعاتی که از زلزله‌های بسیار کوچک ثبت می‌ شوند ، مورد توجه قرار نمی گیرند و هنگام ثبت زمین لرزه‌ ها عمدتا به رخدادهایی که از اندازه‌ ای مشخص بزرگتر باشند، توجه می ‌شود.اساس این طرح با طراحی حسگر های ویژه‌ ای ارتعاشات زمین در مقیاس‌ های بسیار کوچک اندازه گیری شده و از این اطلاعات برای طراحی مدل ‌هایی برای بررسی رفتار زمین و پیش‌ بینی زمین‌ لرزه‌ های بزرگتر احتمالی استفاده می ‌شود. ایده این طرح این است که اطلاعات زلزله‌ های بسیار کوچک مورد توجه قرار بگیرد که شرط آن نیز در دسترس بودن نانو حسگرها است که بتوانند این زمین لرزه‌ های خفیف را ثبت کنند. اگر اطلاعات این زلزله‌ها را به طور مستمر و پیوسته ثبت و بررسی کنیم می ‌توانیم تغییرات رفتار زمین را با توجه به داده ‌های اطلاعات این نانو زمین ‌لرزه‌ ها قبل از رخداد زلزله‌های کوچک شناسایی کرده و با الگوبرداری از آن به مدلی برای پیش‌ یابی زلزله دست یابیم.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *