نانو صدرا
فروش محلول کلوئیدی نانو ذرات نقره

فروش محلول کلوئیدی نانو ذرات نقره

فروش انواع نانو ذرات نقره به صورت محلول های کلوئیدی با خواص بسیار عالی آنتی بیوتیکی در نمایندگی های مجاز فروش موجود می باشد و با قیمتی باور نکردنی به مشتریان گرامی عرضه و توزیع می گردد.
علم نانو تکنولوژی دانشی گسترده در حوزه های شیمی، زیست فناوری، پزشکی، داروسازی و کشاورزی می باشد که به همه ی علوم مرتبط بوده و دانشی نوپا و فراگیر می باشد، نانو ذرات بخشی از دانش گسترده ی نانو تکنولوژی می باشند که ذرات اتم و سایر مولکول ها را در حد نانو کوچک نموده و قابلیت دستکاری و دست ورزی را برای گسترش علم بالا برده است، نانو ذرات نقره به دلیل خاصیت آنتی باکتریال و ضد میکرو ارگانیسم های آلوده کننده که دارند در حوزه های مختلف به خصوص پزشکی کاربرد فراوانی دارند.

کلوئید نانو نقره

نانو ذرات نقره برای ویروسها

محلول کلوئیدی نانو ذرات نقره، محلولی آبی متشکل از ذرات نانو نقره می باشند که در محلول مانند آب مقطر معلق می باشند و خاصیت نفوذ پذیری یون نقره به درون باکتری و همه ی میکرو ارگانیسم های آلوده کننده در این حالت چندین برایر می شود و خاصیت آنتی بیوتیکی فوق العاده ای دارد، به هیچوجه اثرات مخرب و سمی ندارد، یک محلول کاملا طبیعی است که برای درمان زخم و عفونت های شدید بدون ایجاد هیچ گونه آلرژی قابل استفاده باشد باید خاطر نشان کرد که خلوص این محصول بسیار بالا و در حد ۹/۹۹درصد می باشد.
خوشبختانه به استحضار می رسانیم که این محصول با ارزش با ویژگی های ذکر شده در نمایندگی های مجاز فروش، به اشکال مختلف موجود مانند میله ای، مکعبی و … ارائه گردیده است، قیمت این محلول کلوئیدی، باکیفیت و مرغوب بسیار مناسب و باور نکردنی می باشد.

نانو کلویید نقره

قیمت روز انواع نانو کلویید نقره

قیمت پایه یک لیتر

  • نانو کلویید نقره ۵۰۰ پی پی ام: ۹۰,۰۰۰ تومان
  • نانو کلویید نقره ۱۰۰۰ پی پی ام: ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  • نانو کلویید نقره ۲۰۰۰ پی پی ام: ۱۳۰,۰۰۰ تومان
  • نانو کلویید نقره ۳۰۰۰ پی پی ام: ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  • نانو کلویید نقره ۴۰۰۰ پی پی ام: ۱۸۰,۰۰۰ تومان
  • محلول  ۵۰ppm نانو سیلور

نانو کلویید نقره

نانو نقره کلوئیدی را از کجا تهیه کنیم؟

هم اکنون محلول کلوییدی نانو نقره در انواع غلظت ها و با قیمت زیر موجود است و آماده ارسال در حجم یک لیتر به بالا می باشد. برای تهیه آن کافی با راههای ارتباطی زبر تماس بگیرید.

نانو کلویید نقره

فعالیت ضد باکتریایی نانوذرات نقره کلوئیدی در مقابل باکتریهای دستگاه گوارش

به منظور بررسی فعالیت ضد باکتریایی بسیار مؤثر NP های نقره به عنوان آماده شده در برابر برخی از پاتوژنهای دستگاه گوارش عفونی. دو گونه باکتری E. coli (ATCC 43888-O157: K-: H7) و V. وبا (O1) برای مطالعه حاضر انتخاب شدند و این گونه از موسسه ملی بهداشت و اپیدمیولوژی عرضه شد. فعالیت ضد باکتریایی کلوئیدهای NPs نقره در برابر باکتری E. coli و V. colera با استفاده از روش ضد عفونی کننده سطحی در صفحات آگار ، سنجش کدورت در محیط مایع مورد بررسی قرار گرفت.

نانو کلویید نقره

نانو نقره برای ضد عفونی سطح

ابتدا از روش ضد عفونی سطح برای ارزیابی اثر ضد باکتریایی سطح نانوذرات نقره کلوئیدی استفاده شده است. برای ارزیابی کیفی (از دید) صفحات فعالیت ضد باکتریایی آگارهای حاوی NP های نقره با غلظت های مختلف با تعلیق باکتریایی ۱۰۶ CFU تلقیح شدند. شکل ۳ (الف) – (د) مشاهدات باکتریهای رشد یافته بر روی صفحات آگار را بعد از ۲۴ ساعت در غلظت های مختلف نانوذرات نقره اعم از ۰ میلی گرم لیتر-۱ (نمونه کنترل) ، و از ۲ تا ۶ میلی گرم در لیتر-۱ نشان می دهد. جهت خلاف جهت عقربه های ساعت.

نانو کلویید نقره

نانو نقره مانع رشد باکتری

مشاهدات رشد باکتریها در صفحات آگار از ابتدا (۰ ساعت) و پس از انکوباسیون در ۳۷ درجه سانتیگراد به مدت ۲۴ ساعت با غلظت های مختلف نانوذرات نقره از ۰ میلی گرم در لیتر-۱ (نمونه کنترل) و از ۲ تا ۶ میلی گرم l-1 با جهت خلاف جهت عقربه های ساعت برای باکتری های E. coli (a ، b) و V.cholera.

برای باکتریهای E. coli ، می توان دریافت که برای یک نمونه شاهد (۰ میلی گرم لیتر-۱ مخلوط واکنش بدون اضافه کردن نیترات نقره) ، باکتریها به راحتی در ۵ بخش مشخص شده روی سطح صفحات آگار رشد می کنند. . با افزایش مقدار نقره ، از ۲ به ۶ میلی گرم در لیتر -۱ ، فعالیت سرکوب رشد باکتریها افزایش می یابد. هنگامی که مقدار نقره به ۳ میلی گرم L-1 رسید ، یک مهار کامل در رشد باکتری ها مشاهده شد.

نانو کلویید نقره

اثر نانو نقره بر باکتری ها

برای باکتری های V. cola، دیده می شود که در غلظت های ۲ تا ۵ میلی گرم در لیتر-۱ رشد باکتری مشهود بود. هنگامی که مقدار نقره به ۶ میلی گرم L-1 رسید ، یک مهار نسبتاً کامل در رشد باکتری ها مشاهده شد. این نشان می دهد که غلظت مورد نیاز نقره برای مهار مؤثر در رشد باکتریها در مقابل باکتریهای V. cola دو برابر بیشتر از آن در برابر باکتریهای E. coli بود. این به دلیل تفاوت در فعالیت بیولوژیکی گونه های باکتریایی فرد است. بر اساس تجزیه و تحلیل ضد عفونی سطح ، مشخص شده است که کلوئیدهای NP نقره اثر ضد باکتریایی قابل توجهی را در برابر باکتریهای E. coli و V. colera نشان می دهند. این کلوئید NPs نقره تهیه شده برای استفاده به عنوان یک عامل ضد عفونی کننده بالقوه برای کنترل عفونت های باکتریایی نوید بخش است.

نانو کلویید نقره

نانو نقره ۳۰ppm برای کشتن قوی ترین باکتریها

در مرحله بعد ، ما با اندازه گیری قابلیت زنده ماندن میکروبی باکتریهای احاطه شده با نانوسیلور ، خاصیت ضد باکتریایی کلوئیدهای نانو نقره را برای هر دو باکتری E. coli و V. colera بررسی کردیم. هنگامی که باکتریها (E. E. coli یا V. colera) در محیط مایع LB حاوی نانوسلور به مدت ۲۴ ساعت کشت داده شدند ، مخلوط حاوی تنها آب مایع LB متلاطم شد ، این نشان می دهد که باکتری های موجود در چنین مخلوط به سرعت تکثیر می شوند. با این حال ، محیط حاوی نانوسلور پوستی باقی مانده است، نشانگر تکثیر باکتریهای کمی است. این نتایج نشان داد که کلوئیدهای NP نقره تهیه شده می توانند به طور مؤثر از رشد باکتری جلوگیری کنند. دیده می شود که در غلظت نقره ای در حدود ۲ میلی گرم در لیتر-۱ رشد باکتری E. coli مهار شد ، در حالی که در غلظت نقره بیش از ۲ میلی گرم در لیتر ۱ از رشد باکتری V. و یا جلوگیری می شود. بر اساس تجزیه و تحلیل کدورت ، دریافتیم که غلظت نقره ۳ میلی گرم در لیتر ۱ می تواند به طور کامل رشد باکتری را برای هر دو باکتری E. coli و V. cola مهار کند. مطالعات به دست آمده ما نشان می دهد که کلوئیدهای NPs نقره عملکرد ضد باکتریایی را در محیط مایع LB بهتر از آن در محیط صفحات آگار نشان می دهند. این نتیجه از افزایش فعل و انفعالات بیولوژیکی بین نانوذرات نقره و باکتریها در محیط مایع LB است ، از این رو نانوذرات نقره باکتریهای آزمایش شده را به طور مؤثرتر از بین می برد.

جهت خرید و فروش این محصول میتوانید با ما در ارتباط باشید:
امید رحمانی
راه های ارتباطی:
شماره موبایل: 09120340113
آدرس کانال: nanozarat@
پست الکترونیکی: nanosadrasale@gmail.com

مطلب پیشنهادی

خرید نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی

. یکی دیگر از راه های خرید نانو ذرات آهن که خیلی برای خرید نانو ذرات آهن مناسب است مغازه هایی است که در مرکز شهر به اسم شعبه ی نانو ذرات آهن در نظر گرفته شده اس

پاسخی بگذارید

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.